ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,

ದಿನಾಂಕ 05-08-2021 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ ಶಂಕರ @ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಬಿರೇಗೌಡರವರ ಬಾಬ್ತು ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶೆಡ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ 1334.94/-ರೂ ಬೆಲೆಯ  90 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 38 ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬಿ.ಇ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,

ದಿನಾಂಕ 05-08-2021 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಕ್ಕದ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖರ್ ರವರ ಬಾಬ್ತು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ 983/-ರೂ ಬೆಲೆಯ 90 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 28 ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬಿ.ಇ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯಗಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,

ದಿನಾಂಕ 05-08-2021 ರಂದು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಗೌಡನಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ  ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ 1405/-ರೂ ಬೆಲೆಯ 90 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 40 ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ರಾಜಾವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಗಟಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವೈ . ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯಗಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,

ದಿನಾಂಕ 05-08-2021 ರಂದು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ  ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಭೂತಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ 1405/-ರೂ ಬೆಲೆಯ 90 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 25 ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ರಾಜಾವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು 90 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 6 ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ಓಲ್ಡ್ ತವರೆನ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಗಟಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವೈ. ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ.

ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

ದಿನಾಂಕ 05-08-2021 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಆರೀಫ್ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಕುಡಿನಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಬಸವಾನಿ ವರೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,  ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 03/08/2021 ರಂದು ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ;04/08/2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು  ನೋಡಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,50,000/-ರೂ ಬೆಲೆಯ 30 ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಗಳಾದ ಜಾಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಾನಲ್ ಗಳನ್ನು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು , ಕಳ್ಳತನವಾದ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹರಿಹರಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-08-2021 07:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080