ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸ್ಥಳ ದಂಡಗಳ ವಿವರ

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಪಟ್ಟಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಮೊತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಟಿಆರ್‌ಡಿ.309.ಎಸ್‌ಎಇಪಿಎ.2006,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 29.10.2007.

 

ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ

 

 

 

ಸಂಖ್ಯೆ.

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು

ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ(ರೂ.)

01

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 184

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000, 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000

02

ಸಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ(ಬಿಳಿ ಫಲಕ)

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 184

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000, 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000

03

ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ (ಹಳದಿ ಫಲಕ)

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 184

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000, 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000

04

ಯಾರು ಒಂದು ವಾಹನ ಅಥವಾ ವಾಹನ ದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಮೀರಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 112 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.183(1) ಮತ್ತು (2) ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

2W / 3W / LMV - 1000, MGV / MPV / HPV / HGV & ಇತರೆ - 2000

05

ಓಟ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಹಾದಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌.189 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

5000

06

I)ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು II) ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಯ್ಯುದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

200/- ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ

07

ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 185

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಂಡ

08

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

1000

09

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಹಾಗೂ ನಿರಾಕರಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ

ರೂಲ್‌ 13 (ಯು) ಕೆಎಂವಿ ರೂಲ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 300/-

10

ದೋಷಯುಕ್ತ ಶುಲ್ಕ ಮೀಟರ್

16 Class (ಕೆ)

100

11

ದೋಷಯುಕ್ತ ಶಬ್ದ ಶಾಮಕ

16 Class 120

100

12

ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವುದಕ್ಕೆ

190 Class (2)

100

13

ತೀವ್ರ ಹಾರ್ನ್

190 Class (2)

100

14

ಪಾರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

190 Class 192

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

15

ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌.3 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ.

1000

16

ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌.3 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

2000

17

ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌.3 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

5000

18

ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌.4 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

2W / 3W - 1000, LMV - 2000 & ಇತರೆ - 5000

19

ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು 3 ಅಥವಾ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅವನ / ಅವಳ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌.5 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.180 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

2W / 3W - 1000, LMV - 2000 & ಇತರೆ - 5000

20

ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ನೆಗೆಯುವುದು

ರೊಲ್ 119, ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177, ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

500

21

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು

190 Class 117

1000

22

ಕಟಿಂಗ್ ಹಳದಿ ಲೇನ್ / ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್

190 Class 119

500

23

ದೋಷಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಾ ಫಲಕ

190 Class 50

500

24

ನೋ ಎಂಟ್ರಿ

190 Class 115

500

25

ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ

115 R/w 177

500

26

ಏಕರೂಪ ಅಲ್ಲದೆ

14 R/w 177

500

27

ಐ.ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ

14 R/w 106

2W / 3W - 1000, LMV – 2000, HGV & ಇತರೆ - 4000

28

ಎಫ್‌.ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ

14 R/w 56

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

29

ದೋಷಯುಕ್ತ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌

14 R/w 106

500

30

ಹಿಂಬದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

14 R/w 250

500

31

ಸಂಖ್ಯಾ ಫಲಕವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ನಿಯಮ 50 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು R/w 177 ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 300/-

32

ಫುಟ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಪ್ರಯಾಣ

94 Class (2)

100

33

ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು

94 Class (4)

100

34

ವಾಹನ ಸವಾರಿ / ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು/ ಹಿಡಿದಿರುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 230 (A) ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ.ಆರ್ R/W ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177, ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000, 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000

35

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

230 ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ.ಆರ್ 1989 ಉಪ ನಿಯಮ (1)

500

36

ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 128 (1), ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ R/W ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

500

37

ಕಪ್ಪು ಚಲನಚಿತ್ರ / ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಸಿ ಎಮ್ ವಿ ಆರ್, R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500, 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000

38

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು - ಹಿಂಬದಿ ಆಸನ ಸವಾರ

ನಿಯಮ 230 (1), R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

500

39

ಸೀಟ್‌ ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

-

500

40

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು+ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ದ್ವಿಚಕ್ರ)

ಸೆಕ್ಷನ್ 15 (2), R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

1650

41

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು+ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಕಾರು. ತ್ರೀ ವೀಲರ್)

ಸೆಕ್ಷನ್ 15 (2), R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

2000

42

ಮಧ್ಯಮ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಎಳೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಎಂಟಿವಿ)

ಸೆಕ್ಷನ್ 15 (2), R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

2250

43

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು+ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಹೆಚ್‌ಜಿವಿ)

ಸೆಕ್ಷನ್ 15 (2), R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

2500

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಾರ ಕಾಯ್ದೆ

 

ಸಂಖ್ಯೆ.

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು

ಕಾನೂನಿನ ವಿಭಾಗ

ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ (ರೂ.)

01

ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ

92 (ಜಿ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

02

ಬೀದಿ ಜಾನುವಾರು

92 (ಇ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

03

ಸೈಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

92 (ಬಿ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

04

ದೀಪ ಇಲ್ಲದ ಸೈಕಲ್‌

92 (ಎ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

05

ಪಾದಚಾರಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಡೆದಾಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದು

ರೂಲ್‌ 6, 18 ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-10-2020 01:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080